หนังสือ เคมีทางยา

เคมีทางยา (MEDICINAL CHEMISTRY)
ผู้แต่ง/แปล : ผศ. ดร. วีรชัย พุทธวงศ์ และ ดร. วยา เส็งประชา
ISBN : 9749713737
Barcode : 9789749713730
ปีพิมพ์ : 1/2550
ขนาด (w x h) : 170 x 240 mm.
ปก/จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 327 หน้า
ราคาปกติ : 220.00 บาท
ราคาพิเศษ : 198.00 บาท (ลดถึง 22 บาท หรือ 10 %)

สนใจสั่งซื้อผ่านศูนย์หนังสือ จุฬาฯ ที่ http://www.chulabook.com/cgi-bin/main/2006/description.asp?barcode=9789749713730

(จะประกอบด้วยเนื้อหาตามหัวข้อประมาณนี้)

1. ยาปฏิชีวนะ เบตาแลคแตม (b-Lactam Antibiotics)                                                                               

1.1    เพนนิซิลิน (Penicillins)                                                                                                            

1.2    ไฮโดรไลซีสของเพนนิซิลิน (Hydrolysis of Penicillins)                                                    

1.3    การเตรียมอนุพันธ์ของเพนนิซิลิน (Derivative Preparation of Penisillins)                    

1.4    โปรดรักของเพนนิซิลิน (Prodrug of Penisillins)                                                

1.5    เซฟาโรสปอริน (Cephalosporins)                                                                                          

เอกสารอ้างอิง                                                                                                                                     

2 การดัดแปลงโมเลกุลของยาชาเฉพาะที่

2.1 โคเคน (Cocaine)                                                                                                                         

2.2    เอสเทอร์ของกรดอะมิโนเบนโซอิก และอัลคาโนอะมีน                                                   

(Ester of Aminobenzoic acid and Alkano Amino)

2.3    เอไมด์ และอะนิไลด์ (Amide and Anilide)                                                                            

2.4    สูตรโครงสร้างอื่น ๆ                                                                                                                  

เอกสารอ้างอิง                                                                                                                                     

3 กรดอารีลอะเซติก (Arylacetic acids) และกรดอารีลโปรปิโอนิก (Arylpropionic acids)  

3.1    สมบัติของกรดอารีลอะเซติก (Arylacetic acids) และกรดอารีลโปรปิโอนิก   (Arylpropionic acids)

3.2    ยาแก้ปวดและแก้บวมอักเสบไอบูเฟแนค (Ibufenac)                                                         

3.3    ยาแก้ปวดและแก้บวมอักเสบนามอกซีเรต (Namoxyrate) และฟลูบิโปรเฟน               

(Flubiprofen)

ยาแก้ปวดและแก้บวมอักเสบนาปรอกเซน (Naproxen)                                                     

3.4    ฮอร์โมนเมทอลเลนเอสทริล (Methallenestril)                                                                

3.5    สารกระตุ้นประสาทอย่างอ่อน เมทีลฟีนิเดค (Methyl phenidate)                                    

3.6    ยาแก้ปวดที่เป็นสารเสพติดทิลิดีน (Tilidine)                                                                         

3.7    สารแก้ไอชนิดต่างๆ                                                                                                                  

3.8    สารลดอาการสั่นของกล้ามเนื้อ (Antispasmodic)                                                

เอกสารอ้างอิง                                                                                                                                     

อนุพันธ์ของมอร์ฟีน (Morphine Derivative)                                                                           

4.1    มอร์ฟีน (Morphine)                                                                                                                  

4.2    มอร์ฟิแนน (Morphinans)                                                                                                        

4.3    เบนโซมอร์แฟน (Benzomorphans)                                                                                      

4.4    4-เฟนีลปิเปอริดิน (Phenylpiperidines)                                                                                 

เอกสารอ้างอิง                                                                                                                                     

5 วงแหวนห้าอะตอมที่มีอะตอมชนิดอื่นที่ไม่ใช้คาร์บอน และต่อกับวงเบนซิน                   

5.1    เบนโซฟูราน (Benzofurans)                                                                                                   

5.2    อินโดล  (Indole)                                                                                                                        

5.3    ไอโซอินโดล  (Isoindole)                                                                                                         

5.4    อินดาโซล  (Indazoles)                                                                                                             

5.5    เบนซอกซาโซล  (Benzoxazoles)                                                                                           

5.6    เบนซิมิดาโซล  (Benzimidazoles)                                                                                           

5.7    เบนโซไทอาโซล (Benzothiazloe)                                                                                          

เอกสารอ้างอิง                                                                                                                                     

วงแหวนหกอะตอมที่เชื่อมกับวงเบนซิน                                                                                  

6.1    คูมาริน (Coumarins) และโครโมน (Chromones)                                                               

6.2    ควิโนลิน (Quinolines)                                                                                                              

6.3    ไอโซควิโนลิน  (Isoquinolines)                                                                                              

6.4    วงแหวนหกอะตอมที่สองอะตอมไม่เป็นคาร์บอน และเชื่อมกับวงเบนซิน                   

6.5    1,2,4-เบนโซไทอาไดอาซิน  (1,2,4-Benzolthiadiazines)                                                   

เอกสารอ้างอิง                                                                                                                                     

เฟนเอทีล (Phenethyl) และฟีนีลโปรปีลอะมีน (Phenylpropylamine)                                               

7.1    สารเพิ่มความดันเลือดและสารที่ขยายหลอดลม                                                                   

7.2    สารลดและเพิ่มความดันเลือดกลุ่มเฟนเอทีลและฟีนีลโปรปีลอะมีน                              

7.3    สารออกฤทธิ์กระตุ้นประสาทกลุ่มเฟนเอทีลและฟีนีลโปรปีลอะมีน                              

7.4    สารแก้ปวดกลุ่มเฟนเอทีลและฟีนีลโปรปีลอะมีน                                                              

เอกสารอ้างอิง                                                                                                                                     

และอีก 6 บท ที่น่าสนใจ  โปรดติดตามภายในเล่ม